Schapenvlees

Het Nederlandse klimaat en landschap lenen zich goed voor het houden van schapen. Oorspronkelijk werden schapen gehouden op zand- en heidegronden maar ook op dijken langs onze kusten en rivieren. Het houden van schapen dient meer doelen. Het kan zijn voor de wol, voor het kort houden van gras op de dijken, voor het natuurbeheer en in veel gevallen voor het vlees. Diverse gespecialiseerde schapenhouders werken met tientallen schapenrassen, die borg staan voor de productie van een hoge kwaliteit vlees. Tot de leeftijd van een jaar mag vlees van schapen als lamsvlees worden verkocht; na een jaar wordt het schapenvlees, bijvoorbeeld voor shoarma.

Aan het eind van de ramadan worden in Nederland veel lammeren en schapen geslacht. De slacht gebeurt onder toezicht van een keurmeester en op grond van een vergunning. Het halal en koosjer slachten is aan eisen gebonden. Een slachterij moet voldoen aan eisen en normen (HACCP). Bedrijven voeren zelf controles uit op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid, maar worden ook gecontroleerd door de NVWA en vanuit kwaliteitssystemen, bijvoorbeeld op de bedrijfshygiëne en de veiligheid van het vlees.