Ander vlees

Lamsvlees

Het Texels lamsvlees staat hoog aangeschreven. Niet alleen om de smaak, die vaak wat ziltig wordt genoemd. Nederlands lamsvlees wordt ook gewaardeerd vanwege de zorgvuldige en veilige manier van werken in de lamsvleesketen. Lees verder

Schapenvlees

Het Nederlandse klimaat en landschap lenen zich goed voor het houden van schapen. Oorspronkelijk werden schapen gehouden op zand- en heidegronden maar ook op dijken langs onze kusten en rivieren. Lees verder

Geitenvlees

De Nederlandse geitenhouderij is in beginsel een vorm van melkveehouderij, die de afgelopen decennia een vlucht heeft genomen. Zo geniet geitenmelk een zekere populariteit en van de melk worden diverse andere producten gemaakt. Lees verder

Paardenvlees

Mensen houden van paarden met name voor recreatie en sportactiviteiten, maar niet ten behoeve van de productie van vlees. De paardenhouderij is in Nederland een zogeheten ‘dienstendierhouderij’. Lees verder